Gynekologická ambulancia BUGYN s.r.o. má zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami.