Kontakt

Gynekologická ambulancia  BUGYN s.r.o.  -  v novom NZZ oproti doliečovaciemu oddeleniu nemocnice. Parkovacie miesta pri budove NZZ.

Adresa:

MUDr. Jana Buhajová

Komenského 6206/7

066 01  Humenné