Preventívne prehliadky:

Každá dospelá žena by minimálne 1x ročne mala absolvovať gynekologickú preventívnu prehliadku, ktorej súčasťou je podrobné vyšetrenie krčka maternice, v určitých intervaloch odber sterov z hrdla maternice – onkocytológia, k včasnému odhaleniu predrakovinových štádií (prekanceróz), a tým k včasnej liečbe týchto stavov. K preventívnemu vyšetreniu žien patrí vyšetrenie prsníkov a ultrasonografické vyšetrenie.

 

        

Preventívna starostlivosť podľa Zákona NR SR č. 577/2004:

 

1. preventívne gynekologické prehliadky zahrňujú od 18 rokov jedenkrát ročne:

 • krček maternice – vyšetrenie,

 • onkocytologický ster (Od 23 – 64 rokov),

 • maternica – sonografické vyšetrenievaječníky: jedenkrát ročne sledovanie morfologických zmien palpačným vyšetrením a ultrazvukovým vyšetrením, vyšetrenie nádorových markerov podľa indikácie,

 • prsníky – palpačné vyšetrenie,
  - do 40 rokov palpačné vyšetrenie + ultrazvukové vyšetrenie jedenkrát za 2 roky
  - nad 40 rokov mamografia jedenkrát za 2 roky

 • vyšetrenie krvného obrazu a vybraných biochemických parametrov.

 

2. Preventívne prehliadky u tehotných žien jedenkrát mesačne do 34. týždňa tehotnosti v rámci tehotenskej poradne

 

Počas tehotnosti pacientky realizujeme aj vybrané skríningové vyšetrenia tehotných:

 

1. Sonografické vyšetrenia:

 • Sonografické vyšetrenie medzi 10. – 13. týždňom tehotnosti

 • Sonografické vyšetrenie v 20. týždni tehotnosti

 • Sonografické vyšetrenie v 30. týždni tehotnosti

 

2. Špeciálne skríningové vyšetrenia v tehotnosti:

 • Vyšetrenie krvnej skupiny a Rh faktora, kompletného krvného obrazu, stavu krvnej zrážanlivosti, BWR, HBsAg, HIV, protilátok proti toxoplazmóze, prípadne ďalších biochemických parametrov v závislosti od klinického stavu a subjektívnych ťažkostí.

 • Odber krvi na prenatálny skríning vrodených vývojových chýb v II. trimestri v období 14+0 až 15+6 týždni gravidity. Vyšetrujú sa najmenej dva parametre, AFP a hCG.

 • Orálny glukózový test na vyhľadávanie cukrovky tehotnej v 24. – 28. týždni tehotnosti.

 

 

 

Dispenzárne prehliadky:

pravidelné prehliadky žien s určitou diagnózou alebo užívajúce určité lieky, sledovanie myómov maternice, cýst na vaječníkoch, nezhubných zmien na hrdle maternice, prehliadky žien užívajúcich antikoncepciu (hormonálnu, či vnútromaternicovu) alebo užívajúcich hormonálnu substitučnú liečbu.